Prijavite se

Smernice za www.volonter.rs

Višestruko uvećajte broj volontera na vašim akcijama sa postojećim resursima.

Uloga mladih u kontekstu prekogranične saradnje

Temišvar, 16.-19. februar 2017. godine

U lepom smo društvu :)

Omladinski radio, Novi Sad

BG Samit mladih 2016

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave grada Beograda

Fakultet političkih nauka B.U.

Prezentacija za studente.

RTS - III Dnevnik

Prilog o platformi

SKC Novi Sad - Prezentacija

Sledeća destinacija za nas je bio Novi Sad!

Mikser House

Prva prezentacija - Medijska podrška

Mikser House

Prva prezentacija!

Akcija u Zemunu

Sjajno društvo i sjajna akcija!

Prva akcija!

Ad hoc akcija čišćenja ušća Save i Dunava

WWW.VOLONTER.RS

Počeli smo sa radom :) jun 2017. godine