Prijavite se
Ko su korisnici platforme?

OBJAŠNJENJA

POJEDINCI

Svaki pojedinac može pokrenuti, prisustvovati ili finansirati akciju, bez obzira na državljanstvo. Prijavljivanje na akcije u svojstvu volontera moguće je isključivo za pojedince.

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Sve organizacije civilnog društva registrovane na teritoriji države na kojoj se obavlja aktivnost mogu pokretati i finansirati pojedinačne akcije. 

DRŽAVNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE

Sve državne institucije i organizacije koje deluju na teritoriji na kojoj pokreću ili finanasiraju volontersku akciju mogu to činiti. 

SPORTSKA UDRUŽENJA

Sva sportska udruženja registrovana na teritoriji na kojoj pokreću ili finansiraju akcije to mogu činiti.

PROFITNE ORGANIZACIJE U BILO KOJOJ FORMI UDRUŽIVANJA (osim sportskih klubova)

Ove vrste organizacije, zbog prirode svog posla, mogu isključivo finansirati akcije. 

FONDACIJE
Fondacije mogu pokretati i finansirati akcije na teritoriji države u kojoj su registrovane. 

Ova pravila će se primenjivati pri administriranju platforme. Molimo vas da nas obavestite ukoliko uočite neke nepravilnosti.

PRIJAVA NEPRIMERENE AKCIJE

U slučaju odstupanja od pravila Platforme, molimo vas da nas o tome obavestite putem KONTAKT linka ili preko mejla kontakt@volonter.rs.

Ukoliko je akcija okončana, onaj ko šalje prigovor mora biti prethodno registrovan kao učesnik akcije. O svakom prigovoru će se odlučivati putem slanja ankete svim učesnicima koji će potvrditi ili opovrgnuti navode, bez navođenja izvora.

U slučaju zlonamernog slanja pogrešne informacije, korisniku Platforme se suspendujeprofil na 3 meseca. Nakon tog perioda, biće pozvan da se uključi u rad platforme i da da svoj doprinos društvu.

Sve važeće zakone i podzakonska akta za teritoriju Republike Srbije na temu rada možete naći na sledećoj stranici: http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad