Prijavite se
O nama
Volonter.rs Internet platforma je prevashodno namenjena organizaciji, pristupanju i promociji volonterskih akcija ad hoc tipa.

Platforma je otvorena za sve ljude dobre volje, bez obzira na njihove godine, poreklo, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost.

Platforma nije otvorena za organizovanje akcija koje podstiču na netrpeljivost, nasilje, diskriminaciju i svaki vid ugrožavanja ljudskog dostojanstva, slobode i života, kao i ugrožavanja životne sredine.

Platforma je napravljena kao mesto na kome se pokretači akcija i volonteri susreću, na kojem mogu da se udruže za opšte dobro društva ili za dobro drugih lica.

Platformom upravlja Udruženje za podršku volonterizmu (Matični broj: 28207352, PIB: 109618738)

Kontaktirajte nas sa predlozima, primedbama i pitanjima preko KONTAKT forme ili e-mail adrese kontakt@volonter.rs

Srećno volontiranje!

Tu smo za vas!

Vaš Volonter.rs tim