Prijavite se
O nama
Internet platforma www.Volonter.rs je namenjena aktiviranju ljudi i resursa na lokalu kroz kratke volonterske akcije.

Platforma je otvorena za sve ljude dobre volje, bez obzira na njihove godine, poreklo, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost.

Platforma nije otvorena za organizovanje akcija koje podstiču na netrpeljivost, nasilje, diskriminaciju i svaki vid ugrožavanja ljudskog dostojanstva, slobode i života, kao i ugrožavanja životne sredine.

Platforma je napravljena kao mesto na kome se pokretači akcija i volonteri susreću, dobijaju materijalnu i logističku podršku.

Platforma je startap čiji je osnivač Mateja Živadinović.

Za sva pitanja i predloge možete pisati na mateja.zivadinovic@volonter.rs

Za pružanje konsultantske podrške pripremi i sprovođenju volonterskih akcija uz pomoć platforme www.volonter.rs osnovano je Udruženje za podršku volonterizmu (MB 28207352).

Srećno volontiranje!

Tu smo za vas!

Vaš Volonter.rs tim