Prijavite se
O nama
Internetplatforma www.Volonter.rs je namenjena aktiviranju ljudi i resursa na lokalu kroz kratke volonterske akcije.

Platforma je otvorena za sve ljude dobre volje, bez obzira na njihove godine, poreklo, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, fizičku ili mentalnu sposobnost.

Platforma nije otvorena za organizovanje akcija koje podstiču na netrpeljivost, nasilje, diskriminaciju i svaki vid ugrožavanja ljudskog dostojanstva, slobode i života, kao i ugrožavanja životne sredine.

Platforma je napravljena kao mesto na kome se pokretači akcija i volonteri susreću, dobijaju materijalnu i logističku podršku.

Za sva pitanja i predloge možete pisati na contact@volonter.rs

Za pružanje podrške u pripremi i sprovođenju volonterskih akcija uz pomoć platforme www.volonter.rs  Udruženje za podršku volonterizmu (MB 28207352) je na raspolaganju.

Srećno volontiranje!

Tu smo za vas!

Vaš Volonter tim