Prijavite se
Opšti uslovi korišćenja platforme
  • Svi imaju jednaku mogućnost da se priključe bilo kojoj akciji, dok se ne popune mesta, osim u slučaju kada su naznačeni posebni zahtevi.
  • Svi uživaju poštovanje, uvažavanje i zaštitu od bilo koje vrste diskriminacije od strane članova Volonter.rs, inicijatora volonterskih akcija, volontera i finansijera pojedinačnih akcija.
  • Ponuđene su akcije čija je tematika u skladu sa Zakonom o volontiranju.
  • Svi su dobrodošli da sugerišu mere za dalje unapređenje portala Volonter.rs.
  • Svi imaju jednak pristup informacijama o svim najavljenim akcijama.
  • Svi dobrovoljno i besplatno učestvuju u aktivnosti na koju su prijavljeni preko platforme, doprinoseći cilju akcije i opštem društvenom boljitku.
  • Svi se jedni prema drugima odnosimo sa uvažavanjem.
  • Svi radimo zarad opšteg boljitka društva i životne sredine.
  • Potrebno je poštovati Uslove korišćenja platforme.


Sve važeće zakone i podzakonska akta za teritoriju Republike Srbije na temu rada možete naći na sledećoj stranici: http://www.minrzs.gov.rs/lat/dokumenti/rad